Klachtenregeling

Wie een accountant voor een bepaalde dienst inschakelt, moet ervan op aan kunnen dat de dienstverlening voldoet aan de geldende kwaliteitseisen. Een accountant heeft zich immers te houden aan gedrags- en beroepsregels. Toch kan het voorkomen dat u als opdrachtgever niet tevreden bent over het werk van de accountant, de wijze waarop u bent behandeld of de hoogte van de declaratie.

Wanneer u een klacht heeft dan kunt u deze kenbaar maken aan de eindverantwoordelijke accountants binnen onze organisatie. Dit zijn de heer J.G.G. (Gert-Jan) Bos AA (gert-jan@transparant-accountancy.nl) of de heer B.D. Frans AA (bart@transparant-accountancy.nl).

Ook verwijzen wij naar klacht- en tuchtrecht voor individuele accountants via onze beroepsorganisatie NBA door middel van de volgende link: https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/.