Geen verrassingen achteraf

gewoon transparant

Bewindvoeringsorganisaties

Wij hebben ons gespecialiseerd in werkzaamheden voor bewindvoeringsorganisaties en verzorgen jaarlijkse audits en stellen de jaarrekening samen op basis van specifieke verslaggevingseisen. Op deze manier helpen wij bewindvoerders te voldoen aan hun jaarlijkse verplichtingen richting het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM als onderdeel van de Rechtbank.

Ons speerpunt en voordeel voor onze bewindvoeringsklanten is dat we specifieke auditsoftware hebben laten ontwikkelen waardoor we efficiënt en effectief de audits kunnen uitvoeren.

Klanten aan het woord