Geen verrassingen achteraf

gewoon transparant

Klachten- en klokkenluidersregeling

Klachten- en klokkenluidersregeling Maatschap Transparant advies + accountancy

Transparant advies + accountancy hecht waarde aan een goede klachtenregeling met een zorgvuldige en vertrouwelijke afhandeling van de gemelde klachten. Mocht een persoon van buiten de accountantsorganisatie of een verbonden persoon binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie vermeende onregelmatigheden aan de orde willen stellen dan kan dit zonder gevaar voor hun rechtspositie.

Download regelingen

Klanten aan het woord